Krav om politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009

Hvert styre har ansvar for at alle trenere, oppmenn, styremedlemmer ol. som har et ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming leverer inn politiattest. Dette inkluderer deg som skal dra som foreldre ansvarlig på turneringer med overnatting.

Den som trenger politiattest må få et skjema som bekrefter tilknytning til Tasta håndball (Bekreftelse på formål).
Skjema laster du ned her
bekreftelse-pa-formal-med-soknad-om-politiattest

Når du har fått denne bekreftelsen og fylt ut personlige opplysninger, lagrer du skjemaet elektronisk. Deretter logger du deg inn her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ På denne siden laster du opp skjemaet som vedlegg.

Du vil få politiattesten tilsendt. Vis denne til politiattestansvarlig.