Tasta Håndball - Styret 2024/2025

Styrets funksjon og sammensetning

  • Styret er klubbens daglige ledelse og representerer klubben utad.
  • Styret skal ivareta klubbens totale drift, herunder strategiarbeid, budsjett og regnskap.
  • Øvrige oppgaver i henhold til §1, pkt 1 og 2 i Lovnorm for idrettslag.
  • Styret skal påse at det finnes retningslinjer for aktiviteter i klubben – nedfelles i Klubbhåndbok.
  • Disponerer klubbens inntekter og fordeler disse etter plan og budsjett.
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter.
  • Antall styremedlemmer og varamedlemmer er fastsatt av årsmøtet.
  • Styret skal sikre forsvarlig elektronisk lagring av klubbens dokumenter og personinformasjon
 

Klubbleder

Bjørn Eriksen

leder[@]tastahandball.no
900 85 800 

 


Nestleder
 

Dennis Nikzad-Grønbekk

nestleder[@]tastahandball.no
462 88 888

 
 

Sekretær 

Marilen Hagland 

sekretar[@]tastahandball.no
993 62 635 

 

Kasserer

Alexandra Larsson 

kasserer[@]tastahandball.no
452 56 464 

 
 

Sportslig leder 

Eirin Sollid Næss

Sportsligleder[@]tastahandball.no
412 07 977

 

SoMe (Sosiale medier) 

Tuva Haga Fjellanger

SoMe[@]tastahandball.no
413 26 729

 
 

Utstyr / Materialforvalter 

Tobias Hamre

utstyr[@]tastahandball.no
957 47 173

 


Sponsor ansvarlig
 

Leidulv Klovning 

sponsor[@]tastahandball.no
922 85 200 

 
 

Dommerkontakt 

x

dommerkontakt[@]tastahandball.no
9

   
       
 

Varamedlem 1 

Tonje Yvonne Berge Rolfsen 

vara1[@]tastahandball.no
412 49 524 

 

Varamedlem 2 

vara2[@]tastahandball.no

       
 

Varamedlem 3 

Arne Larsson 

vara3[@]tastahandball.no
469 00 054 

 

Varamedlem 4 

T

vara4[@]tastahandball.no
0