Styret

Tasta Håndball – Styret 2023/2024

Styrets funksjon og sammensetning

  • Styret er klubbens daglige ledelse og representerer klubben utad.
  • Styret skal ivareta klubbens totale drift, herunder strategiarbeid, budsjett og regnskap.
  • Øvrige oppgaver i henhold til §1, pkt 1 og 2 i Lovnorm for idrettslag.
  • Styret skal påse at det finnes retningslinjer for aktiviteter i klubben – nedfelles i Klubbhåndbok.
  • Disponerer klubbens inntekter og fordeler disse etter plan og budsjett.
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndigheter.
  • Antall styremedlemmer og varamedlemmer er fastsatt av årsmøtet.
  • Styret skal sikre forsvarlig elektronisk lagring av klubbens dokumenter og personinformasjon
 
 

Klubbleder

Julie Vold 

klubbleder[@]tastahandball.no
406 20 649 

 

Nestleder 

Bjørn Eriksen 

nestleder[@]tastahandball.no
900 85 800 

 
 

Sekretær 

Marilen Hagland 

sekretar[@]tastahandball.no
993 62 635 

 

Kasserer 

Alexandra Larsson 

kasserer[@]tastahandball.no
452 56 464 

 
 

Sportslig leder 

Roar Strøm
 

Sportsligleder[@]tastahandball.no
932 62 635 

 

Sportslig leder Barn/Ungdom 

Tommy Ødegaard 

Sportsligleder.bu[@]tastahandball.no
916 06 836 

 
 

Materialforvalter 

Erik Hana 

materialforvalter[@]tastahandball.no
407 62 613 

 

Sponsoransvarlig 

Leidulv Klovning 

sponsor[@]tastahandball.no
922 85 200 

 
 

Dommerkontakt 

x

dommerkontakt[@]tastahandball.no
9

   
       
 

Varamedlem 1 

Tonje Yvonne Berge Rolfsen 

varamedlem1[@]tastahandball.no
412 49 524 

 

Varamedlem 2 

Sofie Todnem 

varamedlem2[@]tastahandball.no
909 65 121 

       
 

Varamedlem 3 

Arne Larsson 

varamedlem3[@]tastahandball.no
469 00 054 

 

Varamedlem 4 

T

varamedlem4[@]tastahandball.no
0