Sekretær er ansvarlig for å:
Skrive referat fra styremøter og sende til styrets medlemmer på Spond, samt legge oppgaver
fra styremøtene i Planner.
Sette opp sakliste til styremøter i samarbeid med klubbleder.
Ajourholde klubbens årshjul.
Assistere klubbleder med oppdatering av klubb håndboken.
Arkivere klubbens styrepapirer og andre dokumenter elektronisk i Sharepoint og på annen forsvarlig måte.
Sørge for at personalet i Tastahallen får en oppmerksomhet til jul.
Delta i styremøter.