Valgkomite

Valgkomité
Klubben skal ha en valgkomitémed leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem,jf. §15 i lovnormen.
Tasta HK har kommet frem til at vi benytter en lagleder per lag, som deltar i valgkomiteen.
Valgkomiteen er ansvarlig for å:
  • Utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode.
  • Vurdere styrets og komiteensvirksomhet.
  • Se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling.
  • Diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning.
  • Holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap,
  • tid og interesse for oppdraget.
  • Gjennomgå med styret og medlemmene hvilke forandringer og nomineringer som kommer til å bli foreslått.
  • Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag for nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet.
  • Presentere valgkomiteens forslag under årsmøtet