Tasta Håndballklubb har hele 6 lokasjoner de trener i.
Hovedsakelig er det Tastarustå Idrettshall og Tastahallen som er primær hallene.

For Micro og dametrimmen er det gymsalene på Kampen og Vardenes skolene som gjelder.

Trykk på adressen for å få opp kart til treningsflatene våre.

Kampen skole

Kampensgata 33
4024 Stavanger

kampen.skole@stavanger.kommune.no
51507575 og 51507478

Vardenes skole