Nestleder er ansvarlig for å:
  • Sammen med klubbleder, være bindeledd mellom klubben og NHF Region Sørvest.
  • Overta leders ansvarsoppgaver dersom leder melder forfall.
  • Være klubbleders stedfortreder i å koordinere slik at alle tillitsvalgte har politiattest.
  • Assistere klubbleder og sekretær med oppdatering av klubb håndboken.
  • Til enhver tid å holde oversikt over medlemsregisteret KlubbAdmin og Spond.
  • Til enhver tid holde oversikt over alle tillitsverv, eks. Trener, lagledere, styremedlemmer i
  • tasta Håndballklubb som; navn, adresser, personnummer, telefonnummer og e-postadresser og sørge for at de blir korrekt registrert i KlubAdmin
  • Nestleder deltar i styremøtene.
  • Velges for 1 år.