Materialforvalter

Materialforvalter er ansvarlig for å:
Utarbeide og forbedre rutiner vedrørende innkjøp, innhente gode innkjøpsbetingelser, vareutvalg, og oppdatere prislister ved behov.
Fremskaffe markedets beste avtaler for kjøp av utstyr til Tasta HK, spillere og støtteapparat.
Fremskaffe medisinskrin, baller og annet nødvendig utstyr ved forespørsel fra de enkelte lag i henhold til klubbens vedtekter.
Holde oversikt over klubbens totale materialsituasjon.
I samarbeid med kasserer ha kontroll og oppfølging av bestillinger og kostnader.
Lage system for føring av bestilling av utstyr til lagene som danner grunnlag for fakturering og oversikt til respektive lag.
Delta i styremøter.