Digge du Tasta???

Tasta håndball er i utvikling og er etter sammenslåingen av de to bydelsklubbene en av regionens største klubber.

Klubben har per i dag 700 medlemmer, hvor majoriteten av disse er våre håpefulle i alderen 5 til 18 år. Klubben tilbyr trygge rammer, aktivitet og sosialisering til dine, våre og naboens barn.

For å kunne videreføre, utvikle og engasjere – trenger vi mennesker med forskjellige egenskaper.

Først og fremst dem som kan sørge for at spillerne har baller, epler i kiosken, dugnadslister til våre fantastiske frivillige, skrive søknader til stiftelser, ønske nye spillere og lagledere velkommen til klubben, sørge for levende sosiale medier, informere våre medlemmer om klubbaktiveter.

Listen er lang, men vi trenger varme hender.

Vil du være med å dekke forefallende arbeid, utvikle klubben og engasjere dere i nærmiljøet?

Har du barn i klubbe, kanskje barnebarn. Er du spiller? Interesserer du deg for medie og kommunikasjon, planlegging av aktiviteter?

Ta kontakt med oss om du kan bidra! Hilsen Valgkomiteen v/ Christian Søyland Tlf: 950 26 633
Mail: Christian.soyland@if.no